FOR: Dług publiczny przekracza już bilion złotych


Symboliczna kwota została przekroczona, ponieważ FOR uwzględnił wahania kursu od marca bieżącego roku do prognoz odnoszących się do końca grudnia.

Statystyki Eurostatu informują, że zadłużenie w Polsce liczone jako stosunek długu publicznego do Produktu Krajowego Brutto zmniejszyło się z 57,2% do 49,5%. Zmniejszenie się poziomu zadłużenia wynika z przejęcia przez państwo środków finansowych zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Problem wynika jednak na tym, że z pisma zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda do Trybunału Konstytucyjnego wynika, że zakaz reklamowania OFE był niezgodny z konstytucją. Co do samej reformy zdaniem PG jest ona zgodna z konstytucją. Jednak częściowa niekonstytucyjność przepisów była od początku podejrzewana przez Fundację Obywatelskiego Rozwoju i z tego powodu nie korygowała ona swoich danych pokazywanych na słynnym liczniku długu zamontowanym w centrum Warszawy.

Kolejnym problemem związanym z reformą oprócz jej konstytucyjności jest liczba osób które zdecydowały się na pozostawienie części składki emerytalnej w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Niemal 2 miliony osób spośród 14 milionów uprawnionych do wybrania OFE wybrało pozostawienie części składki poza ZUS. Kim są? To głównie ludzie pomiędzy 30 a 40 rokiem życia, mieszkańcy dużych miast, do tego dobrze zarabiający i dobrze zorientowani w sytuacji gospodarczej kraju. Druga grupa to decydujący się na OFE ze względu na sprzeciw wobec działań rządu.

Tymczasem rokrocznie powiększa się też deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Robert Gwiazdowski, jeden z czołowych polskich ekonomistów, uważa, że stopa zastąpienia, a więc stosunek emerytury do ostatniej pensji będzie wynosić około 35%. W obliczu problemów demograficznych pogłębiających i tak trudną sytuację finansów publicznych oraz emerytur rząd musi podjąć zdecydowane działania. Na krótką metę możemy finansować emerytury budżetem, ale można podejrzewać, że w dłuższym okresie byłoby to katastrofalne.

Obecnie ukryty dług publiczny, a więc ten który bierze pod uwagę przyszłe zobowiązania emerytalne państwa, to już ponad 3 biliony złotych, i nie wydaje się, by pomimo tendencji do zmniejszania poziom ukrytego długu spadł poniżej kwoty 3 bilionów złotych polskich.

ŁAL