Oddajcie kasę z OFE


Apel o oddanie Polakom oszczędności z OFE

Polski system emerytalny wymaga bardzo głębokich zmian. Otwarte fundusze emerytalne, które miały rozwiązać nasze problemy z zabezpieczeniem na starość,  same okazały się problemem, a nie rozwiązaniem. Kolejne pomysły rządzących pokazują, że system ten nie jest stabilny. Uważamy zatem, że niezwłocznie powinien zostać zniesiony przymus oszczędzania na emeryturę za pośrednictwem OFE.  Jedynym uczciwym rozwiązaniem jest przekazanie bezpośrednio Polakom zgromadzonych przez nich środków. To właściciele pieniędzy – czyli obywatele – powinni podjąć decyzję, w jaki sposób chcą pomnażać swoje ciężko wypracowane oszczędności, by zapewnić sobie godną starość.

Zapowiadane działania polityków, a zwłaszcza koalicji rządowej, będą skutkowały podbieraniem pieniędzy zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych. Traktujemy to jako zamach na gwarantowane konstytucją prawo własności. To działania wrogie wobec obywateli, które nie mają na celu naprawy systemu emerytalnego, a jedynie przejęcie naszych oszczędności na bieżące wydatki polityków.

Nie zgadzamy się, aby środki w OFE zostały przeznaczone na rosnącą biurokrację premiera Donalda Tuska, na sztuczne ożywienie gospodarcze, na kolejnych urzędników i zaspokajanie roszczeń różnych grup interesów. Nie chcemy, aby nasze emerytury pozwoliły kupić im trzecią kadencję. Jeżeli dziś pozwolimy na zabór tych środków, to gdzie będą szukać ich jutro? Kolejne bastiony naszych praw padają, mamy co raz mniej wolności. Dlatego czas postawić granicę, granicę pomiędzy chciwą ręką rządu a naszymi oszczędnościami na starość.

Zmiany emerytalne powinny mieć charakter systemowy, a nie doraźny. Dlatego będziemy aktywnie działać na rzecz ochrony własności polskich obywateli, na rzecz ochrony składek emerytalnych przed zakusami jakichkolwiek polityków. Oszczędności Polaków nie mogą zostać zmarnowane przez rządzących.

Zgadzasz się z nami? Podpisz się pod apelem!