Stowarzyszenie


Zarząd

Przemysław Wipler – Prezes Zarządu
e-mail: ,

Paweł Gruza – Wiceprezes Zarządu
e-mail: ,

Piotr Zając – Wiceprezes Zarządu
e-mail:

Karol Rabenda – Członek Zarządu
e-mail:

Daniel Różański - Członek Zarządu
e-mail:

Grzegorz Sowa – Członek Zarządu
e-mail:

Paweł Skotarek – Sekretarz Zarządu
e-mail: ,

Komisja Rewizyjna

Michał Sakowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
e-mail:

Tomasz Jaskóła - Członek Komisji Rewizyjnej
e-mail: ,

Mariusz Kowalczyk - Członek Komisji Rewizyjnej
e-mail: ,

Paweł Szut - Członek Komisji Rewizyjnej
e-mail:

Jakub Żak – Członek Komisji Rewizyjnej
e-mail: ,

Komitet Sterujący

Marcel Klinowski - Członek Komitetu Sterującego
e-mail: ,

Mariusz Muzalewski - Członek Komitetu Sterującego
e-mail: ,

Damian Szczerbaty - Członek Komitetu Sterującego
e-mail: ,

Łukasz Wróbel - Członek Komitetu Sterującego
e-mail: ,

Kamil Zubelewicz - Członek Komitetu Sterującego
,

Komitet Sterujący jest ciałem pomocniczym Zarządu Stowarzyszenia „Republikanie”. Na Członków Komitetu Zarząd powołuje: osoby kierujące procesami istotnymi dla rozwoju Stowarzyszenia, kierowników projektów istotnych dla zarządzania Stowarzyszeniem, przedstawicieli organizacji, z którymi Stowarzyszenie prowadzi ścisłą współpracę. W skład Komitetu wchodzą również wszyscy członkowie Zarządu. Komitet został powołany Uchwałą Nr 7/09/2013 (18) Zarządu Stowarzyszenia „Republikanie” z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Sterującego.

Rada Republikańska

Łukasz Wróbel - Przewodniczący Rady Republikańskiej (woj. mazowieckie)
e-mail: , 

Ziemowit Radogostowicz – Wiceprzewodniczący Rady Republikańskiej (woj. wielkopolskie)
tel.: , e-mail:

Paweł Skoczowski – Wiceprzewodniczący Rady Republikańskiej (woj. podkarpackie)
tel.: , e-mail:

Daniel Wiśniewski - Wiceprzewodniczący Rady Republikańskiej (zagranica)
tel.: +32 , e-mail:

Michał Zenka - Wiceprzewodniczący Rady Republikańskiej (woj. mazowieckie)
tel.: , e-mail:

Przemysław Staroszczyk – Sekretarz Rady Republikańskiej (woj. mazowieckie)
tel.: , e-mail: ,

Wojciech Głowacz – Członek Rady Republikańskiej (woj. dolnośląskie)
tel.: , e-mail:

Marek Kuszyński – Członek Rady Republikańskiej (woj. kujawsko-pomorskie)
tel.: , e-mail:

Marcin Wójcicki – Członek Rady Republikańskiej (woj. lubelskie)
tel.: , ,

Krzysztof Pawluk – Członek Rady Republikańskiej (woj. lubuskie)
tel.: , e-mail:

Maciej Maciołek – Członek Rady Republikańskiej (woj. łódzkie)
tel.: , e-mail:

Tomasz Bielenin - Członek Rady Republikańskiej (woj. małopolskie)
tel.: , e-mail:

Grzegorz Piątkowski – Członek Rady Republikańskiej (woj. małopolskie)
tel.: , e-mail:

Marcel Klinowski - Członek Rady Republikańskiej (woj. mazowieckie)
e-mail: ,

Krzysztof Kowalski – Członek Rady Republikańskiej (woj. mazowieckie)
tel.: , e-mail: ,

Janusz Werczyński - Członek Rady Republikańskiej (woj. mazowieckie)
e-mail:

Tomasz Wiśliński - Członek Rady Republikańskiej (woj. opolskie)
tel.: , e-mail:

Szczepan Barszczewski – Członek Rady Republikańskiej (woj. podlaskie)
tel.: , e-mail:

Karolina Helmin-Biercewicz – Członek Rady Republikańskiej (woj. pomorskie)
tel.: , e-mail: ,

Paweł Strumiński – Członek Rady Republikańskiej (woj. śląskie)
tel.: , e-mail:

Mateusz Wiatr – Członek Rady Republikańskiej (woj. śląskie)
tel.: , e-mail:

Tomasz Kwiecień - Członek Rady Republikańskiej (woj. zachodniopomorskie)
tel.: , e-mail:

Rada Republikańska jest ciałem pomocniczym i opiniującym działania zarządu o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Stowarzyszenia „Republikanie”. W skład Rady wchodzą przedstawiciele województw, wybrani przez członków Stowarzyszenia w liczbie odpowiadającej jednemu przedstawicielowi na każdą rozpoczętą 50-tkę członków Stowarzyszenia z danego województwa. Rada działa na podstawie Uchwały nr 4/12/2013 (59) Zarządu Stowarzyszenia „Republikanie” z dnia 10 grudnia 2013 roku o przyjęciu tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania Rady Republikańskiej.